تجاری

مسکونی

اداری

میز اداری

مبلمان اداری

مدیریت دکورانی مفتخر است اعلام کند

این مجموعه بر اساس پیام مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به “رونق تولید” و در راستای شعار دکورانی مبنی بر افزایش کیفیت در فرایند نقشه برداری، طراحی، تولید و اجرا، آماده ارائه خدمات به کلیه ارگان های دولتی، خصوصی، اماکن تجاری و صنعتی، مالکین و پیمانکاران واحدهای مسکونی می باشد.

دکورانی

خدمات بیمه آتش سوزی

یکی از خدمات مهم مجموعه تولیدی , معماری دکورانی بیمه منازل مسکونی مشتریان می باشد.

طبق توافق مجموعه تولیدی , معماری دکورانی با بیمه ما , مشتریان مسکونی بعد از اتمام پروژه خود به طور رایگان می توانند از این امتیاز برخوردار باشند و منزل خود را با تمام وسایل به مدت یک سال بیمه آتش سوزی کنند.

فهرست